???image-not-found???
???image-not-found???
???image-not-found???

News

1023849 27/03/14 :

Amélie: management trainee bij de P&V Groep

De komende drie jaar bereidt ze zich voor op een kaderfunctie. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe?

Meer lezen
1007942 27/02/14 :

AMICE: de Europese banden van VIVIUM

Via de P&V Groep is VIVIUM lid van AMICE, de Europese belangenvereniging voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars.

Meer lezen
981824 29/01/14 :

P&V trots op label ‘Ecodynamische Onderneming’

De inspanningen van de P&V Groep werden al twee keer beloond met het label ‘Ecodynamische Onderneming’.

Meer lezen
951974 27/12/13 :

Keukenteam Brussel bereidt 400 maaltijden per dag

Zowel P&V in Brussel als VIVIUM in Antwerpen heeft zijn eigen bedrijfsrestaurant.

Meer lezen
985874 5/12/13 :

Jan Goossens wint Burgerschapsprijs 2013

Jan Goossens, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel, heeft de 9de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V gewonnen.

Meer lezen
919921 28/11/13 :

Tips om te solliciteren bij de P&V Groep

Een interessante job gezien bij de P&V Groep? Recruitment Specialist Christine Hardy geeft enkele waardevolle sollicitatietips.

Meer lezen
893858 25/10/13 :

Bezoek P&V op de Career Launch in Leuven

Kom P&V ontdekken op de 16de editie van de Career Launch in Leuven.

Meer lezen
771894 27/09/13 :

"Sterke producten en aangename werksfeer"

Christophe Fontaine vertelt over zijn werk als verzekeringsadviseur bij P&V.

Meer lezen
27/03/14

Amélie: management trainee bij de P&V Groep

Amélie: management trainee bij de P&V Groep

Amélie is sinds oktober 2013 aan de slag als management trainee bij de P&V Groep. De komende drie jaar bereidt ze zich voor op een kaderfunctie. Wat zijn haar ervaringen tot nu toe?

Interessante vacature

"In 2012 studeerde ik af als handelsingenieur aan de Solvay Business School in Brussel. Daarna werkte ik een jaar bij Go Young, een ngo die sociaal ondernemerschap promoot. In de lente van 2013 merkte ik de vacature op van Management Trainee bij de Group Change Mangement. Ze sprak me aan, dus heb ik gesolliciteerd. Sinds 1 oktober 2013 volg ik het programma, samen met een tweede trainee, Claire Schwickerath."

Variatie aan projecten en opleidingen

"Eerlijk: ik kende het bedrijf op voorhand niet. Maar de inhoud van het traineeship sprak me erg aan: een grote verscheidenheid aan projecten in combinatie met voortgezette opleidingen. Een traineeship bij de P&V Groep biedt een ongelooflijke kans om de verschillende departementen van een bedrijf goed te leren kennen. Dat het traineeship bij Group Change Management zit, laat toe om een transversaal zicht en een goed begrip te hebben van de projecten van het bedrijf en zijn strategie."

Klaarstomen voor de toekomst

"De P&V Groep heeft een zeer rijke geschiedenis met eerder oude structuren. Maar ik zie het als een uitdaging om daarin de nodige veranderingen aan te brengen, en het bedrijf voor te bereiden op de wereld van morgen. Een mooi voorbeeld is de online aanwezigheid van de P&V Groep. Daar is nog heel wat verbetering mogelijk, en Claire en ik hebben er al mee mogen over nadenken."

Eerste ervaringen

"Tot nu doe ik projecten van drie weken tot drie maanden. Een departementsverantwoordelijke geeft ons een opdracht en we werken eraan. Het leuke aan die projecten is dat we steeds veel vrijheid krijgen: we moeten de missie tot een goed einde brengen, maar hoe we dat doen, mogen we zelf bepalen. Er is niemand die over onze schouder meekijkt. We hebben wel twee coaches aan wie we advies kunnen vragen. Voor elk project worden er doelstellingen vastgezet op basis waarvan ons werk vervolgens geëvalueerd wordt."

Projecten

"Voor IT onderzocht ik of het opportuun zou zijn om flexibele werkplekken in te voeren. Dat was heel interessant. Aan de ene kant heb je het technische luik: is er budget voor een dergelijke implementatie? Anderzijds vroeg ik veel medewerkers wat ze zouden vinden van een flexibele werkplek."

Een job bij de P&V Groep

"Welke job ik uiteindelijk bij de P&V Groep ga doen, zal ik pas binnen 2,5 jaar weten, nadat ik het volledige traject van management trainee doorlopen heb. Maar het project bij Strategische Marketing was een van de toffere tot nu. Die afdeling draagt voorlopig mijn voorkeur weg. Al moet ik er meteen bij zeggen dat ik hier pas enkele maanden ben. Ik heb dus nog niet met alle departementen kennis gemaakt."

27/02/14

AMICE: de Europese banden van VIVIUM

AMICE: de Europese banden van VIVIUM

Via de P&V Groep is VIVIUM lid van AMICE, de Europese belangenvereniging voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Gregor Pozniak, sinds 2008 secretaris-generaal van AMICE, legt uit wat dat lidmaatschap precies inhoudt.

Wat is AMICE?

AMICE vertegenwoordigt de belangen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars op Europees niveau. De vereniging ontstond in 2007 - 2008 door het samensmelten van twee bestaande verenigingen met een vergelijkbare ambitie. Vandaag heeft AMICE leden uit 19 landen: 110 onderlinge en coöperatieve verzekeraars en zes nationale associaties. Ons secretariaat is gevestigd in de Europese wijk in Brussel.

Wat is het verschil tussen een gewone verzekeraar en een onderlinge of coöperatieve verzekeraar?

De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn naamloze vennootschappen. Ze zijn dus eigendom van externe aandeelhouders. Dat is meteen het belangrijkste verschil met onderlinge en coöperatieve verzekeraars: die laatste zijn eigendom van hun leden die tegelijk ook hun klanten zijn.

Is er ook een verschil tussen een onderlinge verzekeringsmaatschappij en een coöperatieve?

Weinig. Bij beide staan de leden centraal. Zij bepalen het beleid van de verzekeringsmaatschappij. Het is in hun belang dat de verzekeraar handelt. Het enige verschil is juridisch van aard. Het heeft te maken met de manier waarop de verzekeringsmaatschappij is opgericht.

Waarom is het belangrijk om de belangen van coöperatieve verzekeraars te verdedigen?

Op Europees niveau, en in veel Europese landen, zijn onderlinge en coöperatieve verzekeraars onvoldoende bekend. Ze worden geregeld over het hoofd gezien bij beleidsmakers, en met hun belangen wordt vaak geen rekening gehouden. Terwijl het bestaan van coöperatieve en onderlinge verzekeraars wel essentieel is voor burgers, de maatschappij en de economie. Want het is een alternatief voor het NV-model, het creëert diversiteit en competitie in de markt, en het zorgt via zijn langetermijnvisie voor economische stabiliteit.

Hoe verdedigt AMICE die belangen in de praktijk?

Onze missie bevat drie delen:

  • Ons zakenmodel promoten, bijvoorbeeld in landen waar coöperatieve verzekeraars nog niet meespelen.
  • Lobbyen bij leden van het Europees parlement, de Europese Commissie en andere Europese organisaties. Zo zorgen we ervoor dat de Europese wetgeving meer rekening houdt met de eigenheid van onderlinge en coöperatieve verzekeraars.
  • Onze leden ondersteunen, voornamelijk via workshops en seminaries om zo ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wat doet AMICE voor de klanten van VIVIUM?

AMICE helpt de P&V Groep en VIVIUM om hun missie te verwezenlijken. We zorgen er voor dat de Europese wetten zo veel mogelijk rekening houden met coöperatieve verzekeraars. En we bieden de medewerkers van VIVIUM workshops en seminaries aan. De opgedane kennis komt ten goede van de klanten.

Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep, is ook voorzitter van AMICE?

Hilde Vernaillen vertegenwoordigt AMICE naar de buitenwereld op een politiek niveau en mag in naam van AMICE spreken. De voorbije maanden heeft ze mee de strategie van AMICE herwerkt.

Hoe is Hilde Vernaillen voorzitter geworden van AMICE?

In juni 2013 werd Hilde Vernaillen unaniem verkozen door de Algemene Vergadering, voor een termijn van drie jaar. Haar voorganger, de Fin Asmo Kalpala, trad terug toen hij op pensioen ging. Tijdens het voorzitterschap van Asmo Kalpala was Hilde Vernaillen schatbewaarder van AMICE. Dat was ze al sinds 2011, toen ze Jacques Forest opvolgde, de vorige CEO van de P&V Groep.

29/01/14

P&V trots op label ‘Ecodynamische Onderneming’

P&V trots op label ‘Ecodynamische Onderneming'

Als coöperatieve verzekeraar trekt de P&V Groep voluit de kaart van duurzame ontwikkeling. Haar inspanningen werden al twee keer beloond met het label ‘Ecodynamische Onderneming', in 2010 en in 2013.

Julien Hayen, medewerker van de dienst Public en Press relations en coördinator van de werkgroep Duurzame Ontwikkeling, geeft graag een woordje uitleg.

Duurzaam ondernemen

"Duurzaam ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid, het sluit perfect aan met de waarden van de P&V Groep. Al sinds het prille begin kiezen we voor projecten die inspelen op de noden in de samenleving zoals het verantwoord omgaan met het milieu. Energie, afval, mobiliteit en duurzame goederen en diensten zijn bijvoorbeeld belangrijke ecologische thema's waarrond we werken. Daarom stelde in 2008 mijn voorganger voor om mee te dingen naar het label ‘Ecodynamische onderneming'."

Ecodynamische onderneming

Het label ‘Ecodynamische onderneming' is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Dat wil organisaties met een zetel in Brussel aanmoedigen om hun milieuprestaties te verbeteren. Na het indienen van een kandidaatsdossier wordt, na goedkeuring van een jury, het bedrijf beloond met een label van een, twee of drie sterren. Het label wordt toegekend voor een periode van drie jaar. Na die periode moet een nieuw dossier ingediend worden om de sterren te behouden of te verhogen.

Twee sterren

"In 2009 richtten we een werkgroep Duurzame Ontwikkeling op", zegt Julien. "We analyseerden onze zwakke en sterke punten en dienden voor het P&V-gebouw een dossier in van maar liefst 80 pagina's. De samenwerking met het BIM verliep erg vlot en constructief. In 2010 kregen we het label van twee sterren, dat in 2013 verlengd werd voor drie jaar. In 2013 dienden we ook een aanvraag in voor het VIVIUM-gebouw in Brussel. En daarvoor kregen we eveneens twee sterren", aldus Julien.

Concreet

"Wat we zoal doen om onze ecologische voetafdruk te verlagen en zo onze sterren te verdienen? De acties die we ondernemen situeren zich vooral in de volgende domeinen: het woon-werkverkeer, de gebouwen, het energieverbruik, de aankoop van kantoormateriaal en consumptiegoederen en de beperking en sortering van het afval. Op het gebied van mobiliteit namen we al een heel aantal initiatieven zoals bijvoorbeeld: 

  • de volledige terugbetaling van een jaarabonnement voor tram, trein of bus;
  • de creatie van een officieel kader voor carpooling;
  • de terugbetaling van een stadsfietsabonnement zoals Velo in Antwerpen of Villo in Brussel;
  • de sluiting van de parking gedurende een dag tijdens de week van de vervoering;
  • personeelsleden met een bedrijfswagen betalen zelf een deel van de brandstof afhankelijk van de hoogte van de CO2 emissie van de wagen."

Drie sterren

En de toekomstplannen? "Wel, we zouden graag drie sterren halen. Maar om nog meer verbeteringen te realiseren, zijn extra investeringen nodig. Een bedrijf krijgt immers pas drie sterren als het een goed milieubeheer voert in alle domeinen die op het bedrijf impact hebben. Sowieso  is milieuvriendelijk ondernemen een project van lange adem. Het werk is nooit gedaan", besluit Julien.

27/12/13

Keukenteam Brussel bereidt 400 maaltijden per dag

Keukenteam Brussel bereidt 400 maaltijden per dag

Zowel P&V in Brussel als VIVIUM in Antwerpen heeft zijn eigen bedrijfsrestaurant. In elk van de restaurants bereidt de externe partner Compass-Group dagelijks ruim 400 verse maaltijden.

Keuken twaalf man sterk

Sinds juni 2011 is Patrick Goossens gerant voor de keuken van P&V. Hij werkt al vijftien jaar bij de Compass-Group. "Ons team in Brussel telt twaalf mensen: drie afwassers, drie koks, een hulpkok, twee koffiedames, een kassierster, een administratief bediende en ikzelf", zegt Patrick. "We verzorgen alles wat in het P&V-gebouw met voeding te maken heeft: de koffiedienst, bijna alle recepties en uiteraard het bedrijfsrestaurant."

Ruime keuze

Een van Patricks taken is de menu's samenstellen voor het restaurant in Brussel. "We bieden elke dag twee koude en twee warme schotels aan, verschillende pasta's, grillgerechten, en een saladebar. Je kunt bij ons ook een bereid broodje eten of zelf een broodje samenstellen. Alles samen kunnen onze klanten elke dag uit veertien verschillende schotels kiezen. Op 400 maaltijden is dat voor een bedrijfsrestaurant best veel."

Donderdag steakdag

Het populairste gerecht in Brussel blijkt steak met frietjes. "Toen ik hier begon, vroegen ze me niet te raken aan ‘donderdag steakdag'. Steak met frietjes is en blijft een topper: op donderdag hebben we 40 tot 50 extra klanten. Andere populaire gerechten in Brussel zijn bijvoorbeeld stoofvlees en balletjes in tomatensaus."

Meeneemmaaltijden

Het team van Patrick bereidt niet alleen schotels om in het restaurant op te eten. De medewerkers kunnen ook maaltijden bestellen om 's avonds mee te nemen naar huis. Net zoals in het gewone restaurant gebeurt dat aan democratische prijzen. De P&V Groep legt dan ook een stuk van de kostprijs bij.

Algemene tevredenheid ligt hoog

Patrick en zijn team krijgen vaak complimenten van het personeel. "Onze klanten kunnen hun mening kwijt in het suggestieboek. Ik schat dat we voor elke klacht, 15 tot 20 complimenten krijgen. Dat de algemene tevredenheid zo hoog ligt, vinden we uiteraard super en is heel motiverend."

Investeringen in keuken

Tot slot wil Patrick graag nog een woordje van dank richten aan de P&V Groep. Sinds zijn aantreden heeft de Groep stevig geïnvesteerd in de keuken van P&V. "We hebben twee nieuwe stoomketels, twee nieuwe ovens, twee braadsleden en heel wat klein materiaal gekregen zoals een vleessnijder. Zo is het heel fijn werken", besluit hij.

5/12/13

Jan Goossens wint Burgerschapsprijs 2013

Jan Goossens wint Burgerschapsprijs 2013

Jan Goossens, artistiek leider van de Koninklijke Vlaamse Schouwburg in Brussel in Brussel, heeft de 9de Burgerschapsprijs van de Stichting P&V gewonnen. Hij kreeg de Burgerschapsprijs gisteren uitgereikt in de Nine City Event Hall in Brussel. De laudatio van de laureaat werd uitgesproken door Fadila Laanan, Minister van Cultuur, Audiovisuele media, Gezondheid en Gelijke Kansen van de Franstalige Gemeenschap. Van de Stichting kreeg Jan Goossens een beeldhouwwerk van Johan Tahon overhandigd.

Voortrekker in verscheidenheid

Jan Goossens heeft vanuit een grote maatschappelijke betrokkenheid de KVS geleid naar een eigentijds stadstheater met een open oog voor de verscheidenheid in eigen land en de culturele rijkdom elders in de wereld. In Brussel werkt de KVS bijvoorbeeld nauw samen met het Théâtre National. Zo slaagt Goossens erin Brusselaars van verschillende achtergronden naar de schouwburg te lokken.

Artistieke projecten in Palestina en Congo

Sinds 2009 zet hij ieder jaar een theaterfestival op poten in Kinshasa, waar hij ook workshops organiseert Congolese artiesten. Die krijgen bovendien de kans hun creaties te tonen in de KVS, waardoor ze ook in andere Europese landen aan de slag kunnen. Ook in Palestina is Goossens met zijn KVS actief. Sinds 2007 is hij er de coördinator van PASS (Performing Arts Summer School). Samen met les ballets C de la B en Plek vzw zet de KVS er een parcours van workshops uit met jonge Palestijnse podiumkunstenaars.

Werken naar een tolerante en solidaire samenleving

Mark Elchardus, voorzitter van de Stichting P&V, vat de keuze voor de laureaat als volgt samen: "Jan Goossens heeft zijn engagement op een voorbeeldige wijze waargemaakt, op een manier die inspireert en anderen de moed en de goesting geeft ook als een volwaardig en geëngageerd burger in de wereld te staan. Een manier die laat voelen, die laat beleven hoeveel beter het is elkaars warmte en enthousiasme te ervaren, dan elkaars kilte en afwijzing. Ik ben blij hem de burgerschapsprijs van de Stichting P&V te kunnen overhandigen. "

Burgerschapsprijs Stichting P&V

De Burgerschapsprijs van de Stichting P&V huldigt elk jaar personen, initiatieven of organisaties in België of het buitenland die zich op een voorbeeldige manier inzetten voor een open, democratische en tolerante samenleving. Vorige laureaten van de Burgerschapsprijs zijn onder andere Fadela Amara, Jean-Pierre en Luc Dardenne, Simone Susskind en Stéphane Hessel.

Stichting P&V

De Stichting P&V werd opgericht in 2000 met de Groep P&V Verzekeringen als belangrijkste sponsor. De Stichting promoot participatie, emancipatie, solidariteit en burgerschap bij jongeren. Uitgaande van de voornaamste waarden van de sociale economie, legt de Stichting de nadruk op actieve participatie, zelfstandigheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid van jongeren. In 2006 werd de Stichting P&V erkend als Stichting van openbaar nut.

28/11/13

Tips om te solliciteren bij de P&V Groep

Tips om te solliciteren bij de P&V Groep

Zin om te solliciteren bij de P&V Groep? Recruitment Specialist Christine Hardy verklapt welke vragen ze altijd stelt aan sollicitanten. En enkele ideeën om goed op die vragen te antwoorden.

1. Waarom solliciteren bij de P&V Groep?

De P&V Groep is een stabiele Belgische groep. Dat betekent aan de ene kant extra werkzekerheid, maar ook dat onze jobs een directe impact hebben op de Belgische samenleving.
Een tweede troef is dat wij een coöperatieve onderneming zijn. We moeten geen rekening houden met de druk van externe aandeelhouders. Het grootste deel van de winst wordt opnieuw in de Groep en zijn medewerkers geïnvesteerd.
Een derde pluspunt is de grote waaier aan jobmogelijkheden. Veel mensen denken dat de verzekeringssector saai is, maar dat klopt niet. We hebben heel wat zeer uitdagende profielen nodig: change management, projectverantwoordelijken, product managers, teamleaders ...

2. Wat zijn uw gouden sollicitatietips?

Ik heb er drie. De eerste: solliciteer online via www.eentoffejob.be. Hooguit 5% van de sollicitanten stuurt nog een brief. Bereidt u vervolgens goed voor op het gesprek. Bekijk op zijn minst de websites van de Groep en zorg dat u zeker weet voor welke job u solliciteert. Ten slotte: antwoord open en eerlijk op de vragen. Dat is de beste manier om uit te maken of de baan u op het lijf geschreven is.

3. Welke vraag stelt u het liefst aan sollicitanten?

Ik vraag bijna altijd wat ze een absolute must vinden in hun nieuwe job. Hun antwoord geeft een goed beeld over hun verwachtingen. Niet enkel rond de inhoud van de job en wat ze verwachten van hun toekomstige leidinggevende, maar ook over hun motivatie om bij de P&V Groep te werken.

4. Wat is het beste antwoord dat u op die vraag kunt krijgen?

Eerlijkheid is het belangrijkste. Anders vind je nooit de job die bij je past. Als je door die transparantie niet aangenomen wordt, is dat jammer, maar elke ervaring is positief en je krijgt de kans om iets bij te leren. Je krijgt zo een beter beeld van de job die wel bij jou past. Daarom proberen we sollicitanten na een gesprek constructieve feedback te geven. Ze kunnen zelf ook vragen stellen.

5. Wat is de grootste sollicitatieblunder die u tot nu toe meemaakte?

Mijn collega's en ik hebben al tal van komische en verwarrende situaties meegemaakt: een kandidate die naast haar stoel gaat zitten, een andere die niet op de vragen wil antwoorden omdat ze het beu is zich op elk onderhoud te verantwoorden en die begint te huilen, kandidaten met een kledingstijl die niet past bij de vacature, kandidaten die de recruteerder charmeren … Dat zijn de charmes van het beroep.

6. Tot slot: welke mythe over solliciteren klopt niet?

Onlangs vroeg mijn zoon of mooie mensen sneller een job krijgen. Uiteraard klopt dat niet, althans niet bij de P&V Groep. Als iemand de juiste vaardigheden bezit en het plaatje klopt, nemen we die persoon aan. Fysieke schoonheid speelt geen rol, zolang sollicitanten er maar verzorgd uitzien.

25/10/13

Bezoek P&V op de Career Launch in Leuven

Bezoek P&V op de Career Launch in Leuven

Zin in een persoonlijk gesprek met een recruiter van de P&V Groep? Kom dan op woensdag 20 november naar de Brabanthal in Leuven naar de Career Launch, de belangrijkste jobbeurs van het land. Recruitment specialist Olivier Beauclercq geeft tekst en uitleg.

Vergeet uw cv niet

"In een gesprek met een recruiter krijgt u niet alleen uitleg over onze vacatures en de troeven van een job bij de P&V Groep, maar we hebben het ook graag over de waarden van de P&V Groep. Deze zijn immers erg belangrijk voor ons. Zo'n gesprek geeft u bovendien de kans om een eerste goede indruk te maken en uw cv toe te lichten. Breng die dus zeker mee als u langskomt", beklemtoont Olivier. Bovendien krijgt iedereen die onze stand bezoekt een leuke attentie.

130 nieuwe collega's in 2012

In 2012 nam de P&V Groep maar liefst 130 nieuwe medewerkers aan. Ook op dit moment staan er een twintigtal vacatures open. "Zelfs in deze economisch moeilijke tijden heeft de P&V Groep heel wat mensen nodig, zowel jonge gediplomeerden als meer ervaren werknemers. We blijven immers op zoek naar talent dat mee wil werken aan de uitdagingen die de P&V Groep aangaat. Bovendien gaan er ook heel wat collega's op pensioen", geeft Olivier aan.

Ruime waaier aan jobs

Om wat voor vacatures gaat het? "We kunnen vooral mensen met kennis van IT, financiën of verzekeringen gebruiken", antwoordt Olivier. "We zoeken bijvoorbeeld collega's voor onze front office op de dienst schade. Die medewerkers staan rechtstreeks in contact met onze klanten, adviseurs en makelaars. Zij moeten dus communicatief en commercieel zijn." Een overzicht van alle vacatures vindt u hier.

Verzekeringen zijn saai

Tot slot: werken bij de verzekeringen, is dat niet saai? "Dat vooroordeel bestaat jammer genoeg nog altijd. Maar de P&V Groep biedt zijn werknemers een gezond evenwicht tussen het beroeps- en privéleven. En dat in combinatie met de sterke waarden van een coöperatieve onderneming. Een toffe job dus", besluit Olivier.

Afspraak dus op 20 november in Leuven!

27/09/13

"Sterke producten en aangename werksfeer"

"Sterke producten en aangename werksfeer"

Christophe Fontaine is zelfstandig verzekeringsadviseur in Antoing, bij Doornik. Hij werkt sinds 2010 bij P&V. Na een carrière als bankdirecteur voelt hij zich vandaag als een vis in het water bij de P&V Groep. Hij legt graag uit waarom.

Een jongensdroom

"Ik wou altijd al iets doen in de financiële sector", vertelt Christophe. "Mijn ouders zijn boekhouders-fiscalisten en ook ik volgde een graduaat boekhouden. Na mijn studies ging ik aan de slag bij een bank. Na zes jaar werd ik directeur van het bankfiliaal in Leuze en Péruwelz."

Financiële crisis

"De bank kreeg het extra hard te verduren tijdens de bankencrisis. Ook in mijn kantoor slonk het aantal klanten zienderogen. Bovendien wilde ik graag in een omgeving werken die beter aansloot bij mijn normen en waarden. Ik besloot uit te kijken naar een andere baan. P&V heeft een solide reputatie en ik kende er al wat mensen die tevreden waren, dus waagde ik ook mijn kans."

Een nieuwe start

"Als voormalig bankdirecteur had ik al een FSMA-erkenning, maar de verzekeringsproducten van P&V kende ik natuurlijk nog niet. Via de Business School leerde ik snel meer over het aanbod van de P&V Groep. Het is een ruim en divers gamma waar ik voor 100% achter sta."

Warm en menselijk

"De P&V Groep combineert warme en menselijke waarden met een doorgedreven professionalisme. Dat viel mij meteen op en kan ik ook vandaag het meeste waarderen", vertelt Christophe. "De district managers bijvoorbeeld zijn meestal voormalig zelfstandige adviseurs met een hele hoop ervaring. Hun hulp bij moeilijke of lastige dossiers is van onschatbare waarde. Ik kan me geen betere ondersteuning dromen."

Vakbekwaam en solide

Waarom zou iemand moeten solliciteren naar een job als P&V-adviseur? "Niet alleen tussen de P&V-adviseurs onderling is het aangenaam werken, maar ook met de collega's op de hoofdzetel is er een goed contact. Dankzij hun vakbekwaamheid kunnen we onze klanten een uitstekende service aanbieden. Bovendien is de P&V Groep al meer dan 100 jaar een solide verzekeringsmaatschappij. Ze straalt vertrouwen uit en dat is een extra commerciële troef."

Ook interesse in de job van zelfstandig P&V-adviseur? Lees hier meer over de mogelijkheden en hoe u zich kandidaat kunt stellen.

???image-not-found???

Welkom bij de P&V Groep

???image-not-found???

Jan: IT Business Alignment

???image-not-found???

Vibeke: Non Life Auto

???image-not-found???

Nick: Actuaris Employee Benefits

???image-not-found???

Lieven: Account Manager VIVIUM

???image-not-found???

Muriel: Teamleader Claims

???image-not-found???

Evelyne: Commercieel Adviseur P&V

???image-not-found???

Daniel: Schadeinspecteur

???image-not-found???

Christine: Schadebeheerder Auto

???image-not-found???

Juan: Teamleader Market Development

???image-not-found???

P&V Groep