News

Elke maand een nieuw verhaal over werken bij de P&V Groep

AMICE: de Europese banden van VIVIUM

Via de P&V Groep is VIVIUM lid van AMICE, de Europese belangenvereniging voor onderlinge en coöperatieve verzekeraars. Gregor Pozniak, sinds 2008 secretaris-generaal van AMICE, legt uit wat dat lidmaatschap precies inhoudt.

Wat is AMICE?

AMICE vertegenwoordigt de belangen van onderlinge en coöperatieve verzekeraars op Europees niveau. De vereniging ontstond in 2007 - 2008 door het samensmelten van twee bestaande verenigingen met een vergelijkbare ambitie. Vandaag heeft AMICE leden uit 19 landen: 110 onderlinge en coöperatieve verzekeraars en zes nationale associaties. Ons secretariaat is gevestigd in de Europese wijk in Brussel.

Wat is het verschil tussen een gewone verzekeraar en een onderlinge of coöperatieve verzekeraar?

De meeste verzekeringsmaatschappijen zijn naamloze vennootschappen. Ze zijn dus eigendom van externe aandeelhouders. Dat is meteen het belangrijkste verschil met onderlinge en coöperatieve verzekeraars: die laatste zijn eigendom van hun leden die tegelijk ook hun klanten zijn.

Is er ook een verschil tussen een onderlinge verzekeringsmaatschappij en een coöperatieve?

Weinig. Bij beide staan de leden centraal. Zij bepalen het beleid van de verzekeringsmaatschappij. Het is in hun belang dat de verzekeraar handelt. Het enige verschil is juridisch van aard. Het heeft te maken met de manier waarop de verzekeringsmaatschappij is opgericht.

Waarom is het belangrijk om de belangen van coöperatieve verzekeraars te verdedigen?

Op Europees niveau, en in veel Europese landen, zijn onderlinge en coöperatieve verzekeraars onvoldoende bekend. Ze worden geregeld over het hoofd gezien bij beleidsmakers, en met hun belangen wordt vaak geen rekening gehouden. Terwijl het bestaan van coöperatieve en onderlinge verzekeraars wel essentieel is voor burgers, de maatschappij en de economie. Want het is een alternatief voor het NV-model, het creëert diversiteit en competitie in de markt, en het zorgt via zijn langetermijnvisie voor economische stabiliteit.

Hoe verdedigt AMICE die belangen in de praktijk?

Onze missie bevat drie delen:

  • Ons zakenmodel promoten, bijvoorbeeld in landen waar coöperatieve verzekeraars nog niet meespelen.
  • Lobbyen bij leden van het Europees parlement, de Europese Commissie en andere Europese organisaties. Zo zorgen we ervoor dat de Europese wetgeving meer rekening houdt met de eigenheid van onderlinge en coöperatieve verzekeraars.
  • Onze leden ondersteunen, voornamelijk via workshops en seminaries om zo ervaringen en kennis uit te wisselen.

Wat doet AMICE voor de klanten van VIVIUM?

AMICE helpt de P&V Groep en VIVIUM om hun missie te verwezenlijken. We zorgen er voor dat de Europese wetten zo veel mogelijk rekening houden met coöperatieve verzekeraars. En we bieden de medewerkers van VIVIUM workshops en seminaries aan. De opgedane kennis komt ten goede van de klanten.

Hilde Vernaillen, CEO van de P&V Groep, is ook voorzitter van AMICE?

Hilde Vernaillen vertegenwoordigt AMICE naar de buitenwereld op een politiek niveau en mag in naam van AMICE spreken. De voorbije maanden heeft ze mee de strategie van AMICE herwerkt.

Hoe is Hilde Vernaillen voorzitter geworden van AMICE?

In juni 2013 werd Hilde Vernaillen unaniem verkozen door de Algemene Vergadering, voor een termijn van drie jaar. Haar voorganger, de Fin Asmo Kalpala, trad terug toen hij op pensioen ging. Tijdens het voorzitterschap van Asmo Kalpala was Hilde Vernaillen schatbewaarder van AMICE. Dat was ze al sinds 2011, toen ze Jacques Forest opvolgde, de vorige CEO van de P&V Groep.