News

Elke maand een nieuw verhaal over werken bij de P&V Groep

Daniel, brandblusser bij P&V

Sinds maart 2014 moet elke werkgever beschikken over een team dat kan ingrijpen bij een begin van brand. De P&V Groep stelde een team van 25 blussers samen. Daniel Coulon, beheerder bij Operations Non-Life Bedrijven, is een nieuwe blusser en volgde deze zomer een basiscursus.

Vier gebouwen – 25 blussers

Het personeel van de P&V Groep werkt verspreid over vier verschillende gebouwen: drie in Brussel en een in Antwerpen. Uit de evacuatieploegen van die vier gebouwen werd een groep van 25 blussers samengesteld. Dat team werd nog versterkt door twee collega’s die actief zijn bij een vrijwillige brandweer.

Cursus in een professioneel opleidingscentrum

Toen Daniel de vraag kreeg om blusser te worden, aarzelde hij niet. “In een ver verleden was ik al eens blusser, dus ik dacht waarom niet. Mijn collega’s en ik volgden afgelopen zomer een basiscursus in het professionele opleidingscentrum Vesta in Ranst of A-First in Louvain-La-Neuve, waar ook brandweerlieden en hulpverleners worden opgeleid.”

Theorie en praktijk

“We kregen theorie over de soorten branden, hoe ze ontstaan en welke blusmiddelen er bestaan. Ook konden we in de praktijk oefenen om een kleine brand te blussen. Een heel verschil met de cursus die ik lang geleden volgde. Toen blusten we op een nabijgelegen parking een brandende frietketel en een beetje theorie. Dat was het zowat. Deze keer ging het er veel professioneler aan toe.”

Risico evalueren en ingrijpen indien nodig

“In de opleiding leerden we duidelijk wat onze taak als brandblusser is: het risico evalueren, de hulpdiensten verwittigen en eventueel ingrijpen als dat zonder risico kan. Zelf maakte ik gelukkig nog maar een keer iets mee. Een hele tijd geleden zag ik rook uit de liftkoker komen van het gebouw in Antwerpen. In samenspraak met een toenmalige directeur, beslisten we het volledige personeel te evacueren. Uiteindelijk bleek het niet erg. Door het lassen was wat stof in brand geschoten. Maar je kunt maar beter zeker zijn.”

Een rookmelder kan uw leven redden

Heeft Daniel ten slotte nog een preventietip? “Ik raad iedereen aan om zich bewust te zijn van brandgevaar, niet alleen op kantoor, maar ook thuis. Veel branden ontstaan omdat men elektronische apparaten zoals smartphones of tablets ‘s nachts oplaadt. Doe dat niet en installeer een rookmelder. Zo’n toestel is een must; het kan uw leven redden,” besluit Daniel.