News

Elke maand een nieuw verhaal over werken bij de P&V Groep

Hoe zien jongvolwassenen de toekomst?

Op vraag van de Stichting P&V werd een onderzoek verricht naar de toekomstverwachtingen bij jongvolwassenen. Bijna 2.000 Belgische jonge volwassenen tussen 25 en 35 jaar werd gevraagd naar hun toekomstverwachtingen. Op 25 september verscheen het tweede rapport ‘Carrière en beroep’. Saskia De Groof, coördinator bij de Stichting P&V, vertelt meer over het project.

De toekomstverwachtingen van jonge volwassenen

Saskia De Groof: “Voor ons nieuwe projectonderzoek, een samenwerking tussen de VUB en de Stichting P&V, ondervroegen we bijna 2.000 jonge volwassenen tussen 25 en 35 jaar over hun toekomstverwachtingen. Wij waren bijzonder benieuwd naar de impact van vijf jaar crisis op de toekomstvisie van jonge volwassenen.”


Vastbenoemd en tevreden

Het onderzoek leert ons dat een op vijf Belgische jongeren tussen 25 en 35 niet aan het werk is. De helft van die jongeren is werkloos en op zoek naar werk. Franstalige jongvolwassenen, moslims, laaggeschoolden en mensen met gezondheidsproblemen hebben meer kans op werkloosheid. 12% van de werkende jonge volwassenen werkt met een tijdelijk contract of een contract van bepaalde duur, de overgrote meerderheid heeft een contract van onbepaalde duur of is vastbenoemd. Meer dan acht op tien werkenden zijn tevreden of heel tevreden met hun job.

Van uitdagend en spannend naar zekerheid

Saskia: “Het onderzoek toont ook aan dat de meeste jongeren een vaste loopbaan verkiezen, ‘jobhoppen’ trekt maar een minderheid aan. Ook opvallend is het belang dat gehecht wordt aan uitdagend en boeiend werk. Vooral hoogopgeleiden kiezen in het begin van hun carrière voor een uitdagende job, maar van zodra er een gezin is, wordt, zeker door vrouwen, veelal gekozen  voor een nine-to-five job of een baan met veel werkzekerheid.”

Rapporten toekomstverwachtingen jongeren

“Het rapport ‘Carrière en beroep’ is het tweede van drie rapporten. Het eerste rapport ‘Beter doen dan de ouders’ verscheen op 18 juni van dit jaar. Uit dat rapport kwam naar voor dat jonge volwassenen veel positiever tegenover de toekomst staan dan verwacht. Het laatste en derde rapport verschijnt in december. Hierin geven jongvolwassenen hun mening over de mogelijke risico’s in het leven, zoals werkloosheid of kinderen die op het slechte pad raken, en uit welke hoek ze in dat geval hulp verwachten”, aldus Saskia.  

Na de rapporten: project en boek

De rapporten zullen opgenomen worden in een nog te verschijnen boek van Mark Elchardus over het toekomstbeeld van jongvolwassenen, zowel op maatschappelijk als op persoonlijk gebied. De resultaten van het onderzoek zullen ook de basis vormen voor een nieuw meerjarenproject van de Stichting P&V. Geïnteresseerd? Lees het volledige dossier op de website van de Stichting P&V, schrijf u in voor de nieuwsbrief of volg ons op Facebook om op de hoogte te blijven van het verdere verloop van het project.