News

Elke maand een nieuw verhaal over werken bij de P&V Groep

P&V trots op label ‘Ecodynamische Onderneming'

Als coöperatieve verzekeraar trekt de P&V Groep voluit de kaart van duurzame ontwikkeling. Haar inspanningen werden al twee keer beloond met het label ‘Ecodynamische Onderneming', in 2010 en in 2013.

Julien Hayen, medewerker van de dienst Public en Press relations en coördinator van de werkgroep Duurzame Ontwikkeling, geeft graag een woordje uitleg.

Duurzaam ondernemen

"Duurzaam ondernemen is voor ons een vanzelfsprekendheid, het sluit perfect aan met de waarden van de P&V Groep. Al sinds het prille begin kiezen we voor projecten die inspelen op de noden in de samenleving zoals het verantwoord omgaan met het milieu. Energie, afval, mobiliteit en duurzame goederen en diensten zijn bijvoorbeeld belangrijke ecologische thema's waarrond we werken. Daarom stelde in 2008 mijn voorganger voor om mee te dingen naar het label ‘Ecodynamische onderneming'."

Ecodynamische onderneming

Het label ‘Ecodynamische onderneming' is een initiatief van het Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM). Dat wil organisaties met een zetel in Brussel aanmoedigen om hun milieuprestaties te verbeteren. Na het indienen van een kandidaatsdossier wordt, na goedkeuring van een jury, het bedrijf beloond met een label van een, twee of drie sterren. Het label wordt toegekend voor een periode van drie jaar. Na die periode moet een nieuw dossier ingediend worden om de sterren te behouden of te verhogen.

Twee sterren

"In 2009 richtten we een werkgroep Duurzame Ontwikkeling op", zegt Julien. "We analyseerden onze zwakke en sterke punten en dienden voor het P&V-gebouw een dossier in van maar liefst 80 pagina's. De samenwerking met het BIM verliep erg vlot en constructief. In 2010 kregen we het label van twee sterren, dat in 2013 verlengd werd voor drie jaar. In 2013 dienden we ook een aanvraag in voor het VIVIUM-gebouw in Brussel. En daarvoor kregen we eveneens twee sterren", aldus Julien.

Concreet

"Wat we zoal doen om onze ecologische voetafdruk te verlagen en zo onze sterren te verdienen? De acties die we ondernemen situeren zich vooral in de volgende domeinen: het woon-werkverkeer, de gebouwen, het energieverbruik, de aankoop van kantoormateriaal en consumptiegoederen en de beperking en sortering van het afval. Op het gebied van mobiliteit namen we al een heel aantal initiatieven zoals bijvoorbeeld: 

  • de volledige terugbetaling van een jaarabonnement voor tram, trein of bus;
  • de creatie van een officieel kader voor carpooling;
  • de terugbetaling van een stadsfietsabonnement zoals Velo in Antwerpen of Villo in Brussel;
  • de sluiting van de parking gedurende een dag tijdens de week van de vervoering;
  • personeelsleden met een bedrijfswagen betalen zelf een deel van de brandstof afhankelijk van de hoogte van de CO2 emissie van de wagen."

Drie sterren

En de toekomstplannen? "Wel, we zouden graag drie sterren halen. Maar om nog meer verbeteringen te realiseren, zijn extra investeringen nodig. Een bedrijf krijgt immers pas drie sterren als het een goed milieubeheer voert in alle domeinen die op het bedrijf impact hebben. Sowieso  is milieuvriendelijk ondernemen een project van lange adem. Het werk is nooit gedaan", besluit Julien.