Stichting P&V

Al sinds de jaren dertig besteedt P&V een deel van zijn winst aan maatschappelijk werk.

In de jaren negentig vertaalde het sociale engagement van P&V zich in een aantal acties om de uitsluiting van jongeren tegen te gaan. De Stichting P&V werd opgericht in 2000, erkend als stichting van openbaar nut sinds 2006, lanceert ze verschillende projecten in België en in Europa. De Stichting P&V ondersteunt de maatschappelijke betrokkenheid van jongeren en laat ze actief meebouwen aan een solidaire wereld.

Met concrete projecten willen wij burgers en vooral jongeren aanzetten tot actieve en geëngageerde participatie, zo kunnen we bouwen aan een zeker democratisch ideaal.

De Stichting P&V wil bij iedereen, zonder uitsluiting, het gevoel van eigenwaarde stimuleren. Ze spoort mensen aan om voor hun idealen op te komen en op die manier bij te dragen tot een rechtvaardigere samenleving.

Alle acties van de Stichting P&V zijn erop gericht om mensen samen te brengen, hen een klankbord te bieden en te helpen hun dromen en verlangens waar te maken.

Meer informatie vind je op www.stichtingpv.be

Stichting P&V