Jan: IT Business Alignment

 

‘Een belangrijke waarde is samenhorigheid met de maatschappij, de coöperatieve gedachtegoed die erachter zit. Dat zorgt er voor dat je met meer bezig bent dan verzekeren alleen'.

Onze medewerkers vertellen over hun professionele ervaringen in de P&V Groep, maar ook over de waarden die ze dagelijks met elkaar delen, over wat hen ertoe heeft aangezet om voor de P&V Groep te kiezen, over hun eerste werkdag… . Ook zij zullen u zin doen krijgen in een verzekeringscarrière bij de P&V Groep.