De voordelen van een job in verzekeringen bij de P&V Groep

De P&V Groep biedt een cafetariaplan aan dat de mogelijkheid biedt om uit verschillende voordelen te kiezen. Zo kun je zelf een deel van je loonpakket samenstellen en kiezen voor een aantal voordelen zoals een autolease, warranten ...

Onze zetels in Antwerpen en Brussel beschikken over een bedrijfsrestaurant dat elke dag diverse maaltijden en 's ochtends ook een ontbijt aanbiedt. Daarnaast ontvangen onze medewerkers ook maaltijdcheques ter waarde van 7,50 euro.

Wat de werkuren betreft, zijn de uren voor aankomst en vertrek en voor de middagpauze flexibel, op voorwaarde dat de verplichte momenten van aanwezigheid en voor de goede werking van het team worden nageleefd. Overuren kunnen worden gerecupereerd.

De P&V Groep biedt haar medewerkers de mogelijkheid om van thuis uit te werken, op voorwaarde dat het thuiswerken verenigbaar is met de uitgeoefende functie. Geleidelijk aan heeft de P&V Groep het thuiswerken uitgebreid tot twee dagen per week voor een voltijdse medewerker. Een manier om aan te tonen dat de groep belang hecht aan een goed evenwicht tussen werk en privé bij zijn werknemers.

Onze zetels in Antwerpen en Brussel zijn makkelijk te bereiken met het openbare vervoer: trein, tram, bus en metro. We komen voor 100% tussen in de kosten voor het openbare vervoer. Daarnaast stimuleren we onze medewerkers om ecologisch verantwoord naar het werk te komen door hen een fietsvergoeding aan te bieden, net als douches in de zetels.

De P&V Groep wil de talenten van zijn personeel ondersteunen en heeft daarom een trainingscatalogus uitgewerkt die een antwoord biedt op de belangrijkste ontwikkelingsbehoeften van haar medewerkers. Een belangrijke partner hierin is Fopas, het fonds voor de bevordering van de werkgelegenheid en opleidingen in de verzekeringssector. Alle medewerkers kunnen een opleiding volgen en zo permanent verder leren. We stimuleren hen hierin!

De verzekering waarop onze medewerkers aanspraak kunnen maken, biedt een zeer ruime dekking in geval van hospitalisatie. Die dekking kan bovendien worden uitgebreid voor de partner en kinderen.

Daarnaast genieten de medewerkers ook een groepsverzekering, die het wettelijke pensioen op een niet te verwaarlozen manier aanvult.

Tot slot zijn onze medewerkers ongetwijfeld onze eerste en beste ambassadeurs als ze ook klant zijn van de P&V Groep. Daarom kunnen ze verzekeringen aangaan tegen een personeelskorting.

Bovendien zijn er nog talrijke andere nuttige voordelen zoals een premie bij geboorte en huwelijk, cadeaucheques, een personeelsclub, douches voor na het sporten enz.