Solidariteit ziet hier echt in het DNA ingebakken. Het is allesbehalve een publiciteitsstunt.
Dunia – Stichting P&V

De P&V Groep in 3 woorden

Vertrouwen, solidariteit & ethiek

Ik had al bij verschillende stichtingen gewerkt toen ik ontdekte dat de P&V Groep ook een eigen stichting had. Eerst vreesde ik dat de P&V Stichting meer een imagobooster was, zoals bij veel grote bedrijven. Maar toen ik te weten kwam dat de stichting echt los van het bedrijf werkt, heb ik enthousiast gesolliciteerd. Het feit dat we zoveel vertrouwen krijgen en dat we over onze projecten kunnen beslissen in samenspraak met een onafhankelijke adviesraad, maakt de P&V Groep voor mij een werkelijk ethisch bedrijf. Solidariteit zit hier echt in het DNA ingebakken. Het is allesbehalve een publiciteitsstunt.

De sunshine girls

We werken met twee voor de P&V Stichting. Samen met mijn collega Saskia werken we in nauw overleg. We hebben de steun van onze Raad van Bestuur en onze twee voorzitters met wie we de activiteiten van de Stichting coördineren en de P&V Groep geeft ons de middelen om onze missie te verwezenlijken. Het is veel werk en ook niet altijd gemakkelijk, maar we doen ons best om iedereen enthousiast mee te krijgen met onze initiatieven. Dat lukt vrij goed: we krijgen vaak de feedback dat een meeting met ons altijd zin geeft om in actie te schieten. En dat we positieve energie meebrengen.

Echt iets doen voor de samenleving

Een absoluut hoogtepunt in mijn carrière was mijn eerste project met de P&V Stichting. Ik startte in de covidperiode. Enkele weken na het begin van de pandemie heeft de P&V Groep een uitzonderlijk budget vrijgemaakt om kansarme jongeren te helpen. De Stichting kon daardoor snel aan 1300 jongeren nieuwe computers geven, voor afstandsonderwijs. Dat de P&V Groep dat mogelijk maakte, bewees voor mij meteen dat ze echt actie willen ondernemen om goed te doen voor de maatschappij.

De lach van de mensen die we helpen, daar doe ik het voor. We leren hen persoonlijk kennen en krijgen zelfs dankboodschappen. Zo eindigen ook de drukste dagen met genoeg energie om de dag erna weer aan de slag te gaan.

De P&V kerstboom

Mijn geschiedenis met de P&V Groep gaat trouwens nog terug tot in mijn kindertijd. Ik heb fijne herinneringen aan de verlichting in de vorm van een kerstboom op het P&V-gebouw in Brussel. Toen ik klein was, zag ik de lichtjes op het gebouw en mijn moeder vertelde me dan dat ze speciaal voor mij en mijn zus waren aangezet. Het is me altijd bijgebleven. En nu is het mijn beurt om in december de verlichte P&V kerstboom aan mijn dochter te tonen en haar ogen te zien oplichten.

Overtuigd? Waar wacht je nog op?

Bekijk al onze Business Support vacatures in Tax, legal, compliance & audit,  communicatie, risk, ALM & Actuary, human resources, property & purchasing.

Overtuigd? Waar wacht je nog op?

Bekijk al onze Business Support vacatures in Tax, legal, compliance & audit,  communicatie, risk, ALM & Actuary, human resources, property & purchasing.